Basket-Turnov

Když v roce 1891 učitel tělesné výchovy na vysoké škole ve Springfieldu (USA) James Naismith vymyslel hru, při které studenti házeli míč do koše na broskve přibitého na stěnu, jistě netušil, že položil základ k snad nejrozšířenější a nejoblíbenější hře na světě. Už první pravidla (1892) stanovila jako vůdčí zásady slušnost a kolektivnost, čemuž se ani při svém dalším vývoji nikdy nezpronevěřila.

Z USA se košíková rozšířila do Kanady, Jižní Ameriky, na Filipíny a na Daleký východ, do Evropy pronikla až po 1. světové válce.

V Čechách se první košíková hrála už v roce 1897 na RG ve Vysokém Mýtě zásluhou učitele Karáska na koších bez desek, první pravidla vytvořil v roce 1898 profesor Josef Klenka. Hra se neujala a k rozšíření došlo až po roce 1918 hlavně zásluhou stoupající obliby mezi studenty, pronikla i do Sokola, velkou roli sehrála YMCA. První pravidelné soutěže se hrály v Praze od roku 1928. Na podnět F.M.Marka ředitele pražské YMCA byla v roce 1931 založena Mezinárodní federace košíkové FIBA. Od roku 1935 se hrálo mistrovství ČSR a v témže roce obsadila ČSR na 1.mistrovství Evropy v Ženevě 3. místo.

V době okupace bylo možno hrát jen domácí zápasy. Po roce 1945 nastal velký rozvoj basketbalu, ČR se zařadila mezi nejlepší evropská družstva (např. titul mistrů Evropy v roce 1946 v Ženevě), výborných výsledků dosahovaly rovněž ženy.
V současné době je basketbal oblíbený na celém světě a hraje se snad ve všech státech. K jeho popularitě přispěl určitě i start amerických profesionálů na OH v Barceloně, jména Jordan, Pipen, "Magic" Johanson, Barkley, Petrovic, O'Neil atd. zná dnes snad každé dítě.

Basketbal má obrovský význam ve výchově ke smyslu pro kolektiv, sebekontrole a ukázněnosti, rozvíjí iniciativu, samostatné rozhodování a zodpovědné plnění úkolů při hře. Má velký vliv na rozvoj pohybových vlastností, zejména rychlosti, vytrvalosti a obratnosti. Hra je velmi náročná na inteligenci hráčů, jejich tvořivé kombinační schopnosti a rychlou reakci. Snad proto si největší oblibu všude na světě získala mezi studenty a stejně tomu bylo a je i u nás.Basketbal v Turnově Starověk(1943-53)
Počátky Turnovského basketbalu spadají do válečných let. Na reálném gymnáziu získal tento nový sport oblibu mezi studenty a ti přišli na myšlenku provozovat košíkovou závodně. Proto v červenci 1943 ustanovili při LTK Turnov oddíl, jeho zakladateli byli A.Kadrnožka, J.Holejšovský, J.Kocian, J.Novotný, O.Hromádka, J.Penička, J.Černý, M. Postula, V.Laurin, J.Reiniš, J.Hafner, L.Saidl, O.Hádek, M.Pika, Z.Kadlas, J.Tomsa, Z.Bachtík, J.Bachtík a B.Haken. Prvním předsedou se stal St. Šupita.Již při založení oddílu se začal vydávat klubový časopis,který tehdejší členové nazvali poeticky: KOŠPLETA

První zápas sehrál LTK Turnov v Polabské divizi 26.9.1943 na rozbláceném hřišti v Jičíně a prohrál 14:113. První turnovské koše zaznamenali Kocian 7, Postula 6 a Holejšovský 1.

V prvním utkání dorostu v Nové Pace (7:35) nastříleli Kocian 4, Z.Bachtík 2 Novotný 1. Prvního historického vítězství dosáhli Turnovští 30.4.1944 v Mnichově Hradišti, kde vyhráli 17:11. Historickým dnem je také 20.5.1944, kdy Turnov sehrál první utkání na vlastním hřišti u Rejdiště a porazil v něm AFK Nové Benátky 25:22.

10.6.1946 sehrály svůj první zápas dorostenky, které v sestavě Maštalířová, Šustová, Cabalková, Bičíková, Dymešová, Finková a Lukavcová podlehly na Rejdišti SK Čáslav 10:25.

Po válce sehrál LTK ještě několik zápasů a pak se oddíl na čas rozpadl. V roce 1948 byla činnost obnovena už v Sokole Turnov 1. Přes značné protesty některých členů Sokola, kteří nechtěli dovolit nalajnovat tělocvičnu, bylo umožněno košíkářům hrát v Sokolovně. Vytvořila se velmi dobrá parta kolem Ing. Josefa Moce(bývalý hráč Uncasu Praha a reprezentant); Holejšovský, Haken, Šusta, Nesvatba, Flanderka, Chval, Kocian, Hafner, Kolda, Strnad a také Zdeněk Rada, pozdější vynikající házenkář Dukly Praha a reprezentant ČSSR a další. Družstvo posílil na krátký čas také holandský reprezentant Toni van Hilten v roce 1949.

V krajském přeboru tehdy vládl Liberec, Lomnice n.P. a Rumburk, Turnov však býval těmto celkům vyrovnaným soupeřem a umístění se pohybovalo kolem třetího, čtvrtého místa. V roce 1949 si Turnovští pozvali dokonce mistry republiky Spartu Praha a nabitá sokolovna viděla v akci reprezentanty Ezra, Keříka, Kinského a další - Turnov prohrál 23:102. Velmi zdařilou akcí byla přednáška a beseda populárního rozhlasového reportéra Josefa Laufera v přeplněné Sokolovně 14.9.1949.

Rokem 1950 zápisy ve staré kronice končí, oddíl však ještě nějaký čas existoval. V té době měl Turnov výborný dorost, který nebyl k poražení a v sezóně 1951-52 vyhrál krajský přebor. Připomeňme si jména tehdejších dorostenců: Bičík, Rudolf, Korba, Michetchlanger, Pluhař, Sedláček, Klouček. Ti potom doplnili celek mužů a hráli přibližně do roku 1954 v krajském přeboru. Po odstěhování Ing. Moce do Prahy a B.Hakena do Železného Brodu a odchodu většiny členů na studia do Prahy se oddíl rozpadl na dlouhých 20 let.Středověk(1954-1973)
Ač v tomto dvacetiletém období oddíl neexistoval, košíková se v Turnově nepřestala hrát. Zbytky původní party spolu s dalšími milovníky tohoto krásného sportu pravidelně kadžý týden sváděli tuhé boje v miniaturní tělocvičně gymnázia a tam také pokračovala tradice basketbalu každoročně abiturientským turnajem, ke kterému se sjížděli bývalí studenti od roku 1955 vždy 28. října z celé republiky. Taková situace trvala a do roku 1973, kdy se začalo na popud učitele Míly Kopala vážně uvažovat o založení nového oddílu.

Ženská košíková na tom byla v té době trochu lépe. Měla po válce také dlouhou přestávku, ale v roce 1965 bylo v tehdejší Lokomotivě zásluhou ing. Čeňka Kubáta založeno družstvo žákyň. Hrálo mistrovské soutěže a přidaly se i ženy. U zrodu oddílu v TJ Lokomotiva stály v roce 1965 Kubátová, Syslová, J.Huková, Z.Huková, Stárková, Housová, Frydrychová, Pátková, Nováková, Haková a Sluková. Po sloučení tělovýchovných jednot přešel zbytek žen do našeho oddílu, ale přestal hrát soutěže.Novověk(1974-1993)
Novodobá historie oddílu se píše od ledna 1974, kdy po stálém provokování Míly Kopala došlo k založení nového oddílu. Přela do něj většina těch, kteří dosud amatérsky "košovali" v tělocvičně gymnázia, z té starší generace však jen "Kakor" Sedláček. Novým působištěm se stala čerstvě dostavěná tělocvična 1.ZDŠ - opět dílo Míly Kopala.

Borci hráli nejprve zkušebně v tzv. "Liberecké lize" a první zápas v Jablonci n.N. prohráli 60:95 (F.Mareš, M.Mokrý, P.Svatoš, J.Tichý, J.Havlín, J.Vejr, J.Jon, E.Štus, J.Pospíchal, M.Hottmar a J.Rudolf). Prvním předsedou a hlavním organizátorem všeho basketbalového dění se stal Květik Kozderka.

Přišli roky úspěšné i horší. Po vítězství v okresním přeboru v roce 1976 postoupil Turnov do krajského přeboru II.třídy. V roce 1980 byla otevřena nová hala a našemu oddílu se dostalo té cti, že v den slavnostního otevření v ní sehrál první mistrovské utkání.

V některých letech jsme měli v činnosti až pět družstev (včetně žen). Po zrušení všech dotací není zajištění činnosti oddílu nijak lehké a proto patří velký dík všem větším i menším sponzorům, bez jejich podpory by oddíl zanikl.

Mezi úspěchy posledního dvacetiletí patří určitě 2.místo žáků v kraji v roce 1986. Pod vedením J.Pospíchala a J.Novotného hráli kluci na svůj věk výborný basket a hlavně těší to, že většina z nich u basketu vydržela a dnes tvoří páteř týmu mužů. Dva z nich skvěle reprezentují Turnov ve vyšších soutěžích. Jirka Novotný ml. se v drezu USK Praha dokonce ozdobil titulem mistra republiky a Dominik Feštr byl klíčovým hráčem družstva 1. národní ligy BK Lokomotiva Ústí nad Labem.


Dekáda (1993-2003)
V současnosti má turnovský basketbal čtyři družstva - muže, dorostence žáky a minižáky. Všechna družstva startují v krajských soutěžích. Družstvo minižáků se v loňském roce probojovalo do finále mistrovství republiky, což je asi největší úspěch v šedesátileté historii oddílu. Budoucnost je v práci s mládeží a to si ji dnes uvědomujeme. Náš oddíl je v letošním roce opět pořadatelem již 4.ročníku basketbalového kempu pro mladé hráče z celé republiky. Každoročně do Turnova přijíždí okolo 80 dětí. Za vše hovoří, že hlavním trenérem je od prvního ročníku legenda tohoto sportu - nejlepší basketbalista roku 1976, stříbrný z ME 1985, bronzový ME 1977 a 1981, hráč výběru Evropy v letech 1977 a 1978, 403 násobný reprezentant a autor 11 tisíc ligových bodů(zatím nepřekonáno!!!) - KAMIL BRABENEC.

V Turnově basketbal žije a my doufáme, že se bude úspěšně rozvíjet i v dalších letech. Celou historii našeho oddílu zachycují kroniky, do kterých události nezapomenutelně zapisoval (kromě první, válečné kroniky) Květik Kozderka. Bohužel se již tohoto výročí nedožil. Zakončeme tuto vzpomínku poslední slokou oddílové hymny, jíž je autorem : "A ještě nakonec, poslední větu: Sláva Turnovu! Sláva basketu!"Dekáda (2003-2017)
Během uplynulých deseti let žil náš oddíl plodným životem. Nepřetržitě hraje družstvo mužů a postupně se znovu propracovalo až do Východočeské ligy, kde působí až do dnešních dnů se střídavými úspěchy, kdy střídáme střed tabulky s bojem o finále, ale v roce 2012 s finálovým bojem o postup do 2. NL, který jsme prohráli až v rozhodujícím třetím utkání.

Ještě šest let jsme pořádali basketbalové kempy, ale bohužel postupně upadal počet účastníků (celorepublikový problém) a poslední (jedenáctý) kemp již jsme pojali pouze jako turnovský. V soutěžích mládeže jsme drželi celých deset let tři družstva v chlapeckých kategoriích a nejméně čtyřikrát se stali přeborníky kraje. Na vyšší mládežnické soutěže nám však chyběla větší návaznost v jednotlivých kategoriích. Jednou jsme hráli i kvalifikaci do dorostenecké ligy a podle zákulisních machinací, vzbuzovali nepochybně respekt. Dnes bohužel není situace v mládežnických kategoriích nijak růžová! Nejprve jsme marně hledali zapálené trenéry, když jsme je konečně našli, potkal nás problém daleko horší a to nedostatek dětí. Po třech náborech na turnovských školách, nám chodí na tréninky šest minižáků a to je špatné.

Doufejme, že za deset let budeme moci býti daleko veselejší. Po rozsáhlé rekonstrukci haly a jejího zázemí v roce 2005, se nám podařilo uspořádat dvě velké akce celorepublikového významu. V roce 2009 Mistrovství České republiky žáků U14, které bylo pilotní akcí v naší nové hale, ale hlavně i ukázkou, že nějaký Turnov existuje a basket v něm žije, bylo nepochybně dobře uspořádáno, výborně hodnoceno a roznětkou dalších basketbalových soustředění (hned Česká reprezentace mužů v létě téhož roku a potom pravidelná srpnová soustředění mládežnických týmů) a zatím největší, akce, FINAL 8 - finále Českého poháru za účasti šesti nejlepších týmů Mattoni NBL - Nymburka, Prostějova, Ostravy, Děčína, Pardubic a Kolína. Měli jsme možnost hostit a vidět tři špičkové zápasy v podání šesti nejlepších týmů NBL.

Co si přát více v roce 70.tého výročí od založení turnovského oddílu basketbalu. Že jsme se posledních deset let v Turnově "neflákali" dokazuje i několik odchovanců v 2. NL, jeden v 1. NL a dva v nejvyšší soutěži Mattoni NBL. (pod foto 2x )

Michal Valšík

Michal Valšík


Předseda


telefon: 608 524 980
@ m.valsik@gmail.com
@ basket.turnov@gmail.com

Tomáš Bevilaqua

Jakub Nejedlo


Místopředseda


telefon: 737 066 458
@ jakub.nejedlo@seznam.cz
@ basket.turnov@gmail.com

David Pospíchal

Ondřej Špetlík


Organizační pracovník


telefon: 605 515 722
@ ondraspetlik@seznam.cz
@ basket.turnov@gmail.com

Michal Valšík

Lukáš Jeníček


Pokladník


telefon: 739 137 652
@ lukas.jenicek@hotmail.cz
@ basket.turnov@gmail.com

Tomáš Bevilaqua

Dáša Talová


Fyzioterapeut


telefon: 777 621 489
@ dasa.talova@seznam.cz
@ basket.turnov@gmail.com

Michal Valšík

Michal Valšík


Trenér mládeže U12 a mužů


telefon: 608 524 980
@ m.valsik@gmail.com
@ basket.turnov@gmail.com

Michal Valšík

Jana Biesová


Trenér přípravky


telefon: 777 298 709
@ jana.biesova@seznam.cz
@ basket.turnov@gmail.com

Michal Valšík

Petr Kučera


Trenér mládeže U15


telefon: 603 285 396
@ petrkuca@volny.cz
@ basket.turnov@gmail.com

Tomáš Bevilaqua

Tomáš Bevilaqua


Trenér mládeže U15


telefon: 605 420 761
@ bevitomko@gmail.com
@ basket.turnov@gmail.com

Tomáš Bevilaqua

Jakub Nejedlo


Trenér U17


telefon: 737 066 458
@ jakub.nejedlo@seznam.cz
@ basket.turnov@gmail.com

Přispějte sponzorským darem

KB Turnov , č.ú.: 10006 - 25835581/0100
var.symbol: 03 (uvádějte vždy)
bližší informace o platbě uvádějte do kolonky "Zpráva pro příjemce"
MUŽI – 4000 Kč / rok
DĚTI – 2000 Kč / rok